Dienst Aangepast Vervoer Leuven 
vervoert enkel leden en voornamelijk rolstoelgebruikers en hun bege- leiders wiens lidmaatschap in orde is. Een begeleider kan geen rol- stoelgebruiker zijn.

Lid zijn van onze dienst en het reglement respecteren. Ook de begeleiders. Om veiligheidsredenen moet de dienst ten allen jde weten welke personen zich in het busje bevinden.

Lid zijn is volledig kosteloos.

 

Voor meer info klik je best hier.