sport Gymnastiek

info:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

WAT

Vanaf oktober 2011 heeft CASvzw haar werking uitgebreid met ‘G-gymnastiek. Kinderen of jongeren met een verstandelijke beperking die graag willen turnen, krijgen nu de kans om bij het CAShun favoriete sport te beoefenen onder begeleiding van gediplomeerdelesgevers. Naast het ontwikkelen en stimuleren van basismotorischevaardigheden(kracht, lenigheid, evenwicht, ...) worden gymtechnieken op verschillende toestellen aangeleerd. De lessen zijn opgebouwd uit oefeningen aangepastaanhetniveauen de mogelijkheden van elk kind. Er is geen beginniveau of sportieve ervaring vereist.

 

WIE

We verwelkomen kinderen en adolescenten vanaf 8 jaar met een intellectuele beperking. Iedereen is welkom om bij deze groep aan te sluiten. Sportief aangelegd zijn is niet nodig. Er wordt op een speelse en veelzijdige manier aan gewerkt aan de algemene motorische vaardigheden van de kinderen zodat iedereen kan trainen/oefenen op zijn of haar niveau.

 

WIE

De trainingen vinden telkens op woensdagnamiddag plaats van 14 tot 15h (-14j) en van 15 tot 16h (+14j) in de gymzaal in het Gymnasium, Tervuursevest 101 te Leuven.