• Start nieuw sportjaar 19-20
    Start nieuw sportjaar 19-20

 

    

 

Een woordje over onze werking van VZW Centrum Aangepast Sporten

 

Centrum Aangepast Sporten (CAS) is een vzw die zich inzet om een recreatief sportaanbod aan te bieden aan mensen met een beperking voor de regio Leuven.

Het sportaanbod is gericht op kinderen en volwassenen en vooral op de fysieke en/of mentale beperkingen. We staan er ook op om de sporten te laten begeleiden door ervaren en gediplomeerde trainers en waar nodig meer dan 1 trainer per sportcel om kwaliteit en veiligheid te bieden voor deze speciale doelgroep.

We hebben een ledenaantal dat schommelt rond de 130 sporters, trainers en bestuur werken allemaal als vrijwilligers. Voor onze werking zijn we dan ook aangewezen op externe giften, inschrijvingsgeld, speculazenverkoop, etc. Een grote hap van ons budget gaat niet enkel naar vijwilligersvergoedingen maar ook naar gespecialiseerd materiaal.